FAQ

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen zijn hieronder opgenomen. Staat uw vraag er niet bij of wilt u een suggestie doen? Gebruik dan het contactformulier onder aan de pagina.

Omdat de monitoringsresultaten in de afgelopen jaren een stabiele trend laten zien, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) in overleg met Rijkswaterstaat, de VNG en de SER besloten de OVL-monitoring voortaan om het jaar te laten uitvoeren: in 2018 en 2020. Dat betekent dat er in 2017 geen landelijke OVL-monitoring zal plaatsvinden. Klik voor meer informatie.
Het klopt dat er al veel initiatieven zijn geweest om de verlichting zuiniger te maken, zoals de Taskforce Verlichting. Dat nemen we in de rapportages ook mee. In het Energieakkoord is gekozen voor het peiljaar 2013 voor alle te behalen doelstellingen in de 10 pijlers. Voor openbare verlichting zijn er naast de doelstelling voor reductie van energieverbruik nog twee doelen waarin de al eerder gerealiseerde initiatieven wel tot uitdrukking komen , namelijk het percentage energiezuinige verlichting en slim energiemanagement.

Alle doelstellingen op een rij voor OVL en VRI’s:

  • 20% energiebesparing OVL en VRI’s in 2020 t.o.v. 2013, 50% energiebesparing OVL en VRI’s in 2030 t.o.v. 2013
  • 40% slim energiemanagement OVL in 2020
  • 40% energiezuinige OVL in 2020
  • De gemeente, het waterschap en de provincie kunnen hiermee aantonen dat zij serieus en SMART bezig zijn met het moderniseren en verminderen van het energieverbruik van de OVL en VRI’s.
  • Elk jaar ontvangt u uw individuele cijfers van de voortgang met betrekking tot de doelstellingen van het Energieakkoord.
  • U kunt uw cijfers vergelijken met de landelijke cijfers of met andere gemeenten/provincies
  • U kunt de cijfers gebruiken om te motiveren dat budget en/of maatregelen nodig zijn.
  • U kunt de cijfers gebruiken om publiciteit te genereren in (lokale en vak-) media.
  • U draagt bij aan betrouwbare gegevens voor heel Nederland.
Nee zeker niet. De doelstellingen van het Energieakkoord gelden voor heel Nederland. Monitoring wordt uitgevoerd op alle openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Hoe meer deelnemers, hoe nauwkeuriger het beeld van Nederland. Individuele resultaten worden alleen aan de beheerder (of degene die het monitoringsbestand heeft geüpload) ter beschikking gesteld. Alleen als u toestemming geeft komen uw resultaten in de Klimaatmonitor.
Bij uitbreiding kan het lastig zijn om 20% energiebesparing te bereiken. Maar de uitbreidingsgebieden bieden juist mogelijkheden een sprong te maken met de andere 2 doelstellingen, 40% energiezuinige OVL en 40% slim energiemanagement. Daarop scoort u dan wellicht wel beter. Niet iedere gemeente/provincie hoeft elke doelstelling te halen.
Naast de resultaatgebieden van de monitoring rapporteren we ook de ontwikkeling van het aantal lichtbronnen. Daarmee kunnen de resultaten in verhouding worden gezien.
De monitoring moet het beeld van Nederland weergeven. Daarom hebben we gekozen voor een uniforme methodiek. De gegevens van lichtbronnen van OVL zijn nodig om het energieverbruik, percentage slim energiemanagement en percentage energiezuinige verlichting te berekenen. Voor VRI’s kan worden volstaan met het verbruik op de kWh-meter, op te vragen bij uw energieleverancier.
De gegevens worden alleen gebruikt voor de monitoring en niet voor andere doeleinden. Rijkswaterstaat heeft specifieke afspraken gemaakt met Ziut Advies die de landelijke cijfers vaststelt. Daarnaast zijn inkoopvoorwaarden van Rijkswaterstaat van toepassing.
Als u zich aanmeldt kunt u nu al laten zien dat u deelnemer bent en dat u een bijdrage gaat leveren aan de totstandkoming van de landelijke cijfers. Uw beheergebied wordt gemarkeerd in de Klimaatmonitor en u kunt uw burgers laten zien dat u deelnemer bent.
Daarnaast is het voor ons handig als we weten van welke organisaties we nog monitoringsbestanden kunnen verwachten.

In 2017 vindt er geen landelijke monitoring plaats. Deze pagina is bedoeld voor die instanties die in 2017 een individueel resultaat willen ontvangen (tegen een vast tarief)
U kunt zich aanmelden op de pagina van OVLNL (url volgt nog).

Als u bij het aanmelden kiest voor ondersteuning via het IGOV dan ontvangt u een formulier waarin u kunt aangeven of u eenmalige ondersteuning wenst of dat u een abonnement wenst. Daarnaast wordt van u verwacht dat u de vragen in tabblad 1 van de invullijst invult.
Ziut Advies voert de dienstverlening uit voor het IGOV, en neemt contact met u op.
Verlaging van het verbruik van de VRI’s maakt onderdeel uit van de doelstelling in het Energieakkoord. Indien u niet beschikt over de gegevens kunt u ook het aantal kruispunten opgeven. Het verbruik wordt dan met kengetallen berekend.
In de tabbladen OVL kunt u aangeven welke lichtbron is voorzien van een dimmer. Staat uw dimregime niet gespecificeerd in de standaardlijst? Dan kunt u het dimregime specificeren in het tabblad ‘dimprog’. U geeft de naam van het dimregime op in kolom A, de besparing op jaarbasis in kolom B.
Weet u de besparing op jaarbasis niet? Vul dan het percentage lichtopbrengst bij de tijdsvakken van uw dimregime. 100% licht = 0% dimmen. Vanaf regel 34 kunt u de standaard dimregimes zien.
Het door u aangemaakte dimregime is daarna beschikbaar onderaan de lijst met de te kiezen dimprogramma’s.
Als u de ingevulde tool heeft geüpload via deze website, krijg u meteen een ontvangstbevestiging.
Uiterlijk in februari ontvangt u per mail uw individuele resultaten.
Mogelijk heeft uw organisatie toegang tot bestanden onmogelijk gemaakt. U kunt via ‘Stel uw vraag’ uw probleem melden, er wordt dan contact met u opgenomen.
Mocht het uiteindelijk niet lukken kunt u uw bestand mailen monitoringOVLVRI@outlook.com.
Het probleem is verholpen in een nieuwe versie van de invullijst. Met de ‘Downloaden bestanden’ knop kunt u de nieuwe versie downloaden.

Stel uw vraag

Staat uw vraag niet in bovenstaande lijst, stel dan uw vraag in het formulier hieronder.